Elke zondag is er een samenkomst in het gebouw van Helicon MBO Opleidingen,aan de Burg. Roozeveld van der Venlaan 7 in Geldermalsen. De dienst begint om 10.00 uur.

Tijdens de diensten zingen we samen liederen om God te prijzen, bidden we, lezen we uit de Bijbel en luisteren we naar de voorganger die ons vertelt wat God op zijn hart heeft gelegd. Na de dienst drinken we samen een kopje koffie of thee en is er tijd om met elkaar te praten. Maar ook om samen met Oudsten of Diakenen te bidden.

Van iedere dienst wordt een geluidsopname gemaakt. U kunt de dienst naluisteren of beluisteren op een later tijdstip door een CD te kopen voor slechts € 1,00. De preken worden ook online gezet kort na de dienst. U vindt deze preken op de site van Kerkdienstgemist.

U bent van harte welkom om de dienst te komen bezoeken. Heeft u vragen of wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met een van de oudsten en of diakenen.