Alle kinderen, tot en met basisschoolleeftijd, blijven tijdens de zangdienst bij hun ouders. Tijdens de zangdienst wordt er ook aandacht aan de kinderen gegeven. Vaak wordt er een kinderlied gezongen of mogen kinderen op het podium komen om de zangleid(st)er te helpen.

De oudste groep van de kinderdienst blijft één keer per vier weken de hele dienst bij hun ouders. Kinderen tot 4 jaar kunnen eventueel de hele samenkomst naar de crèche. De crèche is 5 minuten voordat de samenkomst begint, open.

De leeftijdsgroepen zijn:

  • Crèche: kinderen van 0 – 4 jaar
  • Jongste groep Benjamins: kinderen uit (school)groep 1 t/m 3
  • Middelste groep Daniëls: kinderen uit (school)groep 4 t/m 6
  • Oudste groep Gideonsbende: kinderen uit (school)groep 7 t/m 8