Zaaien  -  Verticale relatie met God de Vader, God liefhebben die je geestelijk toerust. Iedereen is leerling (discipel) in geloof, de relatie met  God  begint met gebed.

  • Gebed is het communicatiekanaal naar onze God (individueel en als gemeente). Wij mogen het van onze God verwachten, maar niet zonder gebed.
  • Wij aanbidden God, tijdens alle bijeenkomsten,  onder leiding van Zijn Heilige Geest en uit naam van Jezus Christus. Wij willen graag Gods aanwezigheid ervaren en vieren.
  • Wij leren de gemeente te bidden om krachtiger met Hem te kunnen communiceren.
  • Gebed is de aandrijfas voor geloofsgroei, dienstbaarheid, gemeenschap en evangelisatie & zending voor ieder gemeentelid/vriend.
  • Wij geven God de Vader en de Here Jezus Christus de eerste plaats in ons leven.
  • Iedere gelovige dient Godvrezend te zijn als basis voor een gemeente die vrucht kan dragen.
  • Bidden vindt niet alleen binnen de gemeente plaats, maar ook tussen christengemeenten onderling; omdat alle christenen geheiligd zijn in deze wereld als één gemeente (Eén in JEZUS).