Onderwerping  -  Inzet van talenten en gaven tot opbouw van Gods Koninkrijk.

Dienstbaarheid is onderwerping aan de gemeente van God.

God heeft elke gelovige geestesgaven en persoonlijke bekwaamheden gegeven met het doel om Hem en elkaar te dienen en op te bouwen tot eer van Zijn naam. Dit leidt tot het willen zijn van een gavengerichte gemeente.

  • Wat betreft dienstbaarheid richten we ons in eerste instantie op eigen leden, aspirant leden en vrienden met een duurzame relatie met de VEG.
  • We streven ernaar een gemeente te zijn waarin iedereen een taak krijgt die bij hem/haar past . We vinden het onze verantwoordelijkheid de geestesgaven van iedereen te ontdekken zodat deze voor God en de gemeente ingezet kunnen worden.
  • Het is geen automatisme dat iemand zijn maatschappelijke functie ook in de gemeente uitoefent.
  • Binnen de gemeente zullen ook zaken gedaan moeten worden waar niet direct gaven voor zijn.