Vermenigvuldigen  -  Groei van Gods gemeente, verkondigen van Gods woord buiten de gemeente.

Achter deze visie schuilt de gedachte dat de gemeente zich bewust is van haar missionaire taak. De leiding van de gemeente wil zich richten op de vorming van gemeenteleden met betrekking tot evangelisatie & zending. Ze wil zoveel mogelijk kanalen ter beschikking stellen aan gemeenteleden om geïnteresseerde buitenstaanders te betrekken bij het evangelie.

  • Wat betreft evangelisatie richten we ons op Geldermalsen en omstreken (gebied ingesloten door de Waal, Tiel, de Lek, het Merwedekanaal en Leerdam).
  • Wat betreft zending richten we ons op de hele wereld .
  • We zijn er voor alle mensen (gelovigen en ongelovigen), die zich thuis voelen bij onze theologische grondbeginselen.
  • We streven ernaar ongelovigen te vertellen over Jezus met als doel ze te behouden voor de eeuwigheid.
  • Proclamatie van het evangelie dient nauw aan te sluiten bij de behoeften van de hedendaagse mens.
  • Elke (net) wedergeboren christen kan een krachtig getuigenis geven van de grootheid van God.
  • Evangelisatie & Zending gaat verder dan alleen een getuigenis geven van de grootheid van God.
  • Mensen met een specifieke gave voor evangelisatie moeten worden aangemoedigd deze te ontwikkelen en in te zetten.
  • Als gemeente ondersteunen wij zendelingen, veraf en dichtbij, zowel in gebed als financieel.