Groeien  -  Lezen in het Woord van God, afsterven aan de oude mens en handelen als Jezus

Uitgangspunt is dat de bijbel ons leert dat de gelovige na de bekering een proces ingaat, dat resulteert in volwassenheid in het geloof. De gemeente ziet erop toe dat iedere gelovige niet alleen meer kennis van Gods Woord krijgt, maar ook dat zijn/haar haar wandel met Christus steeds krachtiger wordt. Dus niet zozeer de kennis van God als belangrijkste doel, maar het kennen van God.

  • Wat betreft  geloofsgroei, richten we ons in eerste instantie op eigen leden, aspirant leden, vrienden en gasten met een duurzame relatie met de VEG.
  • Hoe  jonger je begint met geloofsgroei, des te gemakkelijker is het voor het individu om de keus te maken voor God.
  • We streven ernaar dat ieder gemeentelid niet meer op zichzelf, maar op God gericht is.
  • Bijbels onderwijs is de katalysator voor levensverandering. Het is gericht op algemene vorming, standvastigheid, en het doorgeven van kennis en geloofsgroei (Hebr. 11:1-3).
  • Alle gemeenteleden vragen zich bij elke beslissing af wat Jezus zou doen als Hij zich in die situatie bevond.
  • Geloofsgroei is de vrucht van de Geest (liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid en geloof), die de dienstbaarheid (hoofdstuk 2.3) en onderlinge gemeenschap (hoofdstuk 2.4) versterkt.
  • Elk gemeentelid behoort tijd, energie en middelen in te zetten tot opbouw van Gods Koninkrijk. Daadwerkelijke betrokkenheid heeft immers ook groei in de relatie met God tot gevolg.
  • Geloofsgroei heeft als einddoel dat jonge gelovigen zo gevormd worden dat ze zullen opgroeien tot vaders en moeders in het geloof.