‘De Ark’, bestaat uit een groep mensen -mannen, vrouwen en kinderen- die elkaar gevonden hebben in het geloof in God de Vader en Schepper van het heelal. En in Jezus Christus, de Zoon van God, als de Verlosser en in de Heilige Geest als onze Trooster en Onderwijzer. We komen samen om te leren uit de Bijbel, te bidden en God te prijzen. Wij willen God’s liefde voor de mensen uitstralen naar elkaar en naar de mensen buiten de gemeente. Wij willen ‘Eén in Jezus’ zijn.