Statuten

VEG De Ark heeft haar statuten laten vastleggen bij de notaris. U vindt een publicatieversie van deze statuten hier.

Jaarrekening en jaarverslag

Wij hechten er belang aan om u zo transparant mogelijk te laten zien waaraan de gemeente haar gelden besteedt. In onze jaarrekening 2021 vindt u daarom een overzicht van onze inkomsten en uitgaven. In het verslag is ook een korte samenvatting opgenomen van de activiteiten in 2021.

ANBI-status

De Belastingdienst heeft de Vrije Evangelische Gemeente De Ark te Geldermalsen per 1 januari 2008 aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hierdoor zijn uw giften aan VEG De Ark onder reguliere voorwaarden aftrekbaar van uw inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Op de website van de Belastingdienst kunt u onze vermelding controleren. U vindt ons geregistreerd onder RSIN nummer 818677478.

Beloningsbeleid

De bestuursleden van gemeente (ODR-leden) ontvangen geen bezoldiging voor hun bestuurswerkzaamheden. Er zijn geen medewerkers in (loon)dienst.

Bestuurssamenstelling

De Oudsten- en Diakenenraad (ODR) vormt het bestuur van de gemeente en bestaat op 1 januari 2021 uit de voorzitter, de secretaris, de penningmeester en vijf leden.