Wij erkennen niet alleen het algemeen priesterschap van de gelovigen, maar ook de ambten en bedieningen, die door God in de gemeente zijn ingesteld. Voor diaconaat en pastoraat, opzicht  in de leer en leven en voor de dienst in de gemeente, zijn oudsten en diakenen aangesteld.

De ODR bestaat momenteel uit vijf oudsten en drie diakenen. Als u met één van hen contact wenst, kunt u dit via het reactieformulier onder contact aangeven. Er zal dan persoonlijk contact met u worden opgenomen.