‘De Ark’ houdt vast aan de theologische opvatting dat de Bijbel onverkort centraal staat. We accepteren zowel kinderdoop als volwassenendoop. Dat is de reden waarom mensen lid zijn van de ’De Ark’ of de gemeente regelmatig bezoeken.

Naast deze theologische opvatting is er ook de visie op de invulling van het toepassen van de Bijbel  in het dagelijks leven. In de visie vindt u niets over bijvoorbeeld de doop en het avondmaal. Want dat is wie wij zijn als geloofsgemeenschap (waar wij in te herkennen zijn) en niet wat en hoe we als geloofsgemeenschap handelen.