Achtergrond

De Vrije Evangelische Gemeenten (VEG) behoren tot de stroming van het protestantisme. De gemeente is zelfstandig en dus niet verbonden aan een grote kerkelijke organisatie (synode), vandaar de naam ‘vrije’ evangelische gemeente. We werken als gemeente wel samen met andere vrije evangelische gemeenten.

’De Ark’ is ontstaan als dochtergemeente van VEG De Ark Gorinchem op 9 januari 2000. Per 1 januari 2002 zijn wij als zelfstandige gemeente verder gegaan. Er zijn dan ook goede contacten met de Vrije Evangelische Gemeente ’De Ark’ te Gorinchem.

Wat wij geloven

  • Wij zijn één in Jezus Christus. Wij aanvaarden elkaar, ook al is er soms verschil in visie, in het besef dat wij allen de Bijbel maar ten dele kunnen begrijpen. Om die reden accepteren we bijvoorbeeld zowel kinderdoop als volwassendoop.
  • Wij willen met elkaar leren wat het betekent om samen gemeente te zijn. Naar het voorbeeld dat we in de Bijbel vinden. Daarbij willen wij getuigen van de komst van het Rijk van God op aarde.
  • Wij benadrukken een ootmoedige levenshouding en een praktiserende liefde tot God en onze naasten.
  • Wij leggen nadruk op het persoonlijk geloof van de leden en de betrokkenen bij de gemeente.
  • Wij belijden ons geloof in God de Vader en Schepper van het heelal. En in Jezus Christus de Zoon van God als de Verlosser en in de Heilige Geest als onze Trooster en Onderwijzer.
  • Graag reiken wij de hand aan alle mensen, die net als wij in Christus geloven, van welke ‘richting’ zij ook mogen zijn.
  • Alle leden zijn voor het werk in de gemeente verantwoordelijk (het algemene priesterschap van de gelovige).
  • Wij geloven dat Israël het volk van God is en dat Hij voor hen in de toekomst nog een grote taak bereid heeft.
  • Wij leven in verwachting van de komende Christus.