De gemeente heeft vijf oudsten en drie diakenen gekozen, die samen het bestuur ofwel de Oudsten- en Diakenenraad (ODR) vormen. In grote lijnen kun je zeggen dat de Oudsten geestelijk leidinggeven aan de gemeente en Diakenen zich richten op praktische en sociale hulp.

Oudsten:

  • Bert Kreuze (voorzitter)
  • Henk van der Kruijt (secretaris)
  • Joost Kool (vicevoorzitter)
  • Koen van Steenbergen
  • Hans de Jongh

Diakenen:

  • Arjan van den Berg (penningmeester)
  • Jacob van der Zalm
  • Simeon Zondag