Alle gegevens die aan de Vrije Evangelische Gemeente te Geldermalsen (hierna: VEG) verstrekt worden, worden uitsluitend gebruikt om uw informatie te kunnen verwerken binnen de daarvoor gestelde wet- en regelgeving. De VEG behandelt alle gegevens met de uiterste zorg. We verstrekken nooit gegevens aan derden.

Uw Privacy op onze website

De gegevens die door de gemeente leden worden verstrekt, worden door de VEG vertrouwelijk behandeld en gebruikt voor de navolgende doeleinden:

  • het bevorderen van de gebruikersvriendelijkheid van de site.
  • het verstrekken van voor u relevante informatie of nieuwsbulletins.

De VEG neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.

Uw persoonsgegevens

De VEG is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens. De gegevens die u aan ons doorgeeft worden opgeslagen in een bestand en intern gebruikt voor een zorgvuldig gemeentebeheer en een accurate administratieve verwerking. Wij verstrekken geen gegevens aan derden. U beschikt over het recht van toegang tot uw gegevens en kunt deze altijd laten aanpassen of verbeteren.

Cookies en tracking

Bij elk bezoek aan onze site, wordt automatisch uw (tijdelijke) IP-adres herkend en zo mogelijk de site of email van herkomst. Deze gegevens kunnen door ons worden gebruikt in het kader van fraudepreventie en het bestrijden, voorkomen en opsporen van (pogingen tot) strafbare gedragingen. Daarnaast bewaren en gebruiken wij deze gegevens om de navigatie, bezochte pagina's en de al dan niet door u bestelde artikelen van onze site te analyseren. Om onze dienstverlening en site te optimaliseren en u gericht te kunnen informeren over de VEG kunnen er via onze site eveneens cookies op uw computer worden geplaatst. Hoewel u als bezoeker van de site de site nog steeds kunt bezoeken is het echter mogelijk dat als cookies worden geweigerd, bepaalde diensten of elementen van de site niet optimaal functioneren. Het uitzetten van cookies beperkt het gebruik van onze site en diensten.

Nieuwsbrieven

Het staat u vrij voor uw aanmelding op onze nieuwsbrief een e-mailadres te gebruiken dat niet tot uw persoon kan worden herleid. U kunt zich te allen tijde afmelden voor elk van onze nieuwsbrieven, op een redelijke manier die onderaan elke editie van de betreffende nieuwsbrief staat vermeld.

Contactformulieren en e-mail

Wanneer u een contact-, aanmeld- mutatie- of informatieformulier op onze website invult en opstuurt, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt samen met de technische kenmerken door ons bewaard zolang als naar de aard van het formulier en van uw bericht nodig of redelijk is voor de volledige beantwoording, afhandeling en/of verantwoording naar aanleiding van uw bericht. Onze internet privacyrichtlijnen zijn daarmee in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens.