Verantwoordelijke

Vrije Evangelische Gemeente De Ark Geldermalsen En Omstreken (hierna genoemd: VEG De Ark) is een kerkelijke organisatie, gevestigd in Geldermalsen. Binnen de kerk wordt gewerkt met persoons­gegevens van kerkleden, bezoekers, medewerkers en (keten)partners. In sommige gevallen werken wij daarbij samen met andere organisaties of bedrijven.

Persoonsgegevens worden hoofdzakelijk verzameld bij de kerkleden en -bezoekers voor het goed uitvoeren van de taken die wij als kerk op ons nemen: het bouwen en onderhouden van een gemeenschap die Gods Koninkrijk wil verkondingen en daarbij ook naar elkaar omziet en meeleeft.

Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Persoons­gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij:

 • duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • uw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn;
 • wanneer wij uw gegevens delen, afspraken maken met derde partijen om er o.a. voor te zorgen deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt dan waarvoor deze verstrekt zijn;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;
 • uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Als u naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen, dan kan dat via onder­staande contactgegevens:

Gegevens Verantwoordelijke
Vrije Evangelische Gemeente De Ark Geldermalsen e.o.
Postbus 136, 4190 CC Geldermalsen
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Privacy Coördinator

VEG De Ark is op basis van de wet- en regelgeving niet verplicht een Functionaris Gegevens­bescherming (FG) aan te stellen. Omdat wij wel belang hechten aan het goed omgaan met privacy en persoonsgegevens hebben wij wel een Privacy Coördinator aangesteld. De taken van de Privacy Coördinator zijn informeren, adviseren, toezicht houden, bewustwording creëren binnen de kerk. Ook houdt de Privacy Coördinator de relevante ontwikkelingen op gebied van privacy bij. De verschillende onderdelen binnen de kerk hebben hun eigen verantwoordelijkheid in het goed omgaan met privacygevoelige gegevens.

De Privacy Coördinator is via post of per e-mail als volgt bereiken:
Vrije Evangelische Gemeente De Ark
T.a.v. Privacy Coördinator
Postbus 136
4190 CC Geldermalsen
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het deelnemen aan onze activiteiten, het inschrijven en meeleven in onze gemeente en het bezoeken van onze website laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij verwerken niet altijd alle onderstaande gegevens. Dat is namelijk afhankelijk van welke activiteiten of inschrijving van toepassing is en van welke functionaliteiten u op onze website gebruik maakt. Zo verwerken wij uw naam en e-mailadres al als u ons contactformulier invult op de website maar wordt uw geboortedatum pas opgevraagd en verwerkt als u daadwerkelijk lid wordt van onze gemeente.

Persoonsgegevens

Afhankelijk van welke activiteiten of inschrijving van toepassing is en van welke functionaliteiten u op onze website gebruik maakt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

 • naam
 • straat / postcode / woonplaats
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • geboortedatum
 • geslacht
 • bankrekeninggegevens
 • informatie die u zelf invult in een open invoerveld, zoals een forumpost of een bericht in het contact­formulier
 • inloggegevens
 • doop- en/of opdraagdatum
 • huwelijksdatum
 • lidmaatschap
 • technische gegevens van de apparatuur zoals IP-adres, MAC-adres, identifiers in cookies en uw surfgedrag op onze website(s)

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegen­woordiger.

Doeleinden

Wij verwerken bovenstaande gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden (mede afhankelijk van welke activiteiten, inschrijvingen of web-functionaliteiten u gebruikt) om:

 • u te kunnen informeren over de dingen die in onze gemeente van belang zijn, op gebied van lidmaatschap, gemeente­activiteiten en medeleven. Bijvoorbeeld: uitnodigingen versturen voor gemeentevergaderingen, webmaster-berichten versturen, wijk-oudste bezoek, roosters opstellen, aandacht kunnen besteden aan jubilea of zieken in de gemeente, het benaderen van doelgroepen voor (leeftijdgebonden) activiteiten, het registreren van deelnemers aan een cursus, etc.
 • met u te communiceren door middel van het verzenden van elektronische nieuwsbrieven en/of post. Ook webmaster e-mailberichten behoren hiertoe.
 • u de mogelijkheid te geven gebruik te maken van alle functionaliteiten op de website(s).
 • uw inschrijving voor lidmaatschap of overige diensten te verwerken.
 • uw vragen te beantwoorden of uw klachten te behandelen, via e-mail, post of telefonisch.
 • onze website(s) te beveiligen en te verbeteren.

Wanneer u ons toestemming hebt gegeven voor bepaald omgeschreven gebruik van uw gegevens, kunt u die toestemming op ieder moment weer intrekken. Denk hierbij aan het opnemen van uw contact­gegevens in het periodieke adresboek.

Verstrekking aan derden

In sommige gevallen worden de door u verstrekte gegevens (indirect) gebruikt doordat wij diensten uitbesteden aan derde partijen. Dat uitbesteden gebeurt uiteraard alleen als dat noodzakelijk is voor de uitvoering van onze diensten en activiteiten. Denk hierbij aan de drukkerij, voor het drukken van het kerkblad of aan de hostingpartij voor de kerkwebsite(s). Daarnaast maken wij in voorkomende gevallen gebruik van een derde partij voor de afhandeling van iDeal betalingen op (project)website(s).

Wanneer wij uw gegevens (indirect) aan een derde verstrekken, maken wij afspraken met deze partij(en) dat uw gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt en wordt geheimhouding betracht. Ook komen wij hierin overeen dat uw gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn.

Naast bovenstaand genoemde verstrekkingen zullen wij uw gegevens niet aan andere partijen ver­strekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is.

Wij verstrekken geen gegevens aan partijen buiten de EU en/of aan internationale organisaties.

Profilering

Profilering vindt plaats wanneer er een geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt, waarbij aan de hand van persoonsgegevens naar bepaalde persoonlijke aspecten van een persoon wordt gekeken. Het doel van profilering is om deze persoon te categoriseren en te analyseren, of om zaken te kunnen voorspellen. Voorbeelden van persoonlijke aspecten kunnen zijn; financiële situatie, interesses, gedrag of locatie.

Vrije Evangelische Gemeente De Ark maakt geen gebruik van profilering.

Cookies en tracking op de website

Op onze hoofdwebsite (www.veg-geldermalsen.nl) gebruiken wij cookies. Een cookie is een klein bestand dat door onze website wordt meegestuurd en door jouw browser op het apparaat wordt geplaatst waar u onze website mee bezoekt. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan naar onze website worden teruggestuurd, wanneer u onze website opnieuw bezoekt. Meer weten over cookies? Bekijk dan de website van ConsuWijzer.

Functionele cookies

Dit zijn cookies die nodig zijn om een website goed te laten functioneren of die ervoor zorgen dat u de website makkelijker kunt gebruiken. Denk bijvoorbeeld aan het opslaan van uw inloggegevens, zodat u niet elke keer in hoeft te loggen. Ook bijv. het sluiten van de cookiemelding vallen onder functionele cookies.

Analytische cookies

Bij elk bezoek aan onze site, wordt automatisch uw (tijdelijke) IP-adres herkend en zo mogelijk de website of e-mail van herkomst. Deze gegevens bewaren en gebruiken wij deze gegevens om de navigatie en bezochte pagina’s op onze site te analyseren. Daarnaast kunnen deze gegevens door ons worden gebruikt in het kader van fraude­preventie en het bestrijden, voorkomen en opsporen van (pogingen tot) strafbare gedragingen.

Toestemming

Functionele cookies mogen op uw apparaat worden opgeslagen als ze strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van de site. Met functionele cookies worden geen persoonsgegevens verzameld en daarom is geen toestemming nodig. Ze worden daarom direct toegepast als u de website bezoekt.

Bij analytische cookies is in sommige gevallen wel toestemming nodig en in sommige gevallen niet. Dit hangt namelijk af van de gebruikte instellingen van de cookies. Voor deze cookies hebben we over het algemeen eerst uw toestemming nodig voordat deze geplaatst mogen worden. Deze cookies worden dus pas ingeladen op het moment dat u daarvoor toestemming hebt gegeven.

Beveiligen en bewaren

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze beveiligings­maatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het gebruik ervan. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is voor de periode dat u bij de kerk betrokken bent. Concreet betekent dit:

 • Bij beëindigen van het lidmaatschap van onze gemeente zullen persoonsgegevens vier jaar bewaard blijven, dit om eventueel aan een attestatieverzoek te kunnen voldoen.
 • Bij overlijden worden de persoonsgegevens nog twee jaar bewaard. Mocht u hiervan af willen wijken, dan kunt u (of kunnen de nabestaanden) dit aangeven bij de secretaris.
 • De persoonsgegevens van vrienden en bezoekers (dus niet van leden) van onze gemeente zullen bij overlijden van de betrokkenen uit onze opslag voor persoonsgegevens worden gehaald.
 • Ook als een vriend of bezoeker van de gemeente aangeeft verwijderd te willen worden uit onze administratie, dan zullen de gegevens verwijderd worden uit onze administratie.

Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht; denk hierbij o.a. aan financiële gegevens, die zeven jaar bewaard moeten worden.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links vanaf onze website zijn verbonden. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van de betreffende website, voor meer informatie over de manier waarop zij met uw gegevens omgaan.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

U heeft de volgende privacy-rechten:

 • Recht op inzage; u kunt altijd opvragen welke gegevens de gemeente van u heeft opgeslagen en verwerkt.
 • Recht op correctie; wanneer uw gegevens niet juist of onvolledig zijn, kunt u de gegevens laten corrigeren.
 • Recht op verwijdering; u kunt altijd verzoeken dat uw gegevens niet bewaard zullen worden. Hierbij gelden wel (wettelijke) beperkingen. Financiële gegevens moeten bijvoorbeeld zeven jaar bewaard blijven vanwege fiscale wetgeving.
 • Recht op beperking van verwerking; in bepaalde gevallen kunt u besluiten dat bepaalde gegevens niet voor specifieke doeleinden gebruikt mogen worden. Denk aan het niet willen ontvangen van webmasterberichten. Dit kunt u altijd doorgeven, of later weer veranderen.
 • Recht op gegevensoverdracht; wanneer u de gemeente verlaat, kunt u uw persoonsgegevens meenemen om deze ergens anders te laten gebruiken. Denk hierbij aan attestatie bij vertrek naar een andere gemeente.

Wilt u gebruik maken van deze rechten? Dan zijn daarvoor een aantal mogelijkheden.

Als u een account hebt op onze website kunt u (binnenkort) daarop inloggen om uw gegevens in te zien en te wijzigen.

U kunt ook contact opnemen met het secretariaat van de kerk via de volgende contactgegevens:

Vrije Evangelische Gemeente De Ark
Postbus 136, 4190 CC Geldermalsen
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
www.veg-geldermalsen.nl  (inloggen bij menu-item “Inloggen”)

Het is belangrijk dat u zich kunt legitimeren en kunt aantonen dat de gegevens die u wilt inzien, corrigeren of verwijderen daadwerkelijk van u zijn. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoons­gegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacy­wetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy-toezichthouder, de Autoriteit Persoons­gegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inwerkingtreding

Deze (vernieuwde) privacyverklaring is in werking getreden op 2 oktober 2019.